Algemene voorwaarden

OVERZICHT
Deze website wordt beheerd door Evaline Sp. z o. o. onder de merknaam Prime EVA. Overal op de site verwijzen de termen "wij", "ons","Prime EVA", "Evaline", "Evaline Sp Zoo" en "onze" verwijzen naar Evaline Sp. z o. o. Prime EVA biedt deze website, met inbegrip van alle informatie, tools en diensten die beschikbaar zijn vanaf deze site aan u, de gebruiker, op voorwaarde dat u akkoord gaat met alle voorwaarden, bepalingen, beleidsregels en kennisgevingen die hier worden vermeld.

Door onze site te bezoeken en/of iets van ons te kopen, neemt u deel aan onze "Service" en gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de volgende voorwaarden en bepalingen ("Servicevoorwaarden", "Voorwaarden"), inclusief de aanvullende voorwaarden en bepalingen en beleidsregels waarnaar hierin wordt verwezen en/of die beschikbaar zijn via een hyperlink. Deze Servicevoorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van de site, inclusief maar niet beperkt tot gebruikers die browsers, verkopers, klanten, verkopers en/of bijdragers van content zijn.

Lees deze Servicevoorwaarden zorgvuldig door voordat u onze website opent of gebruikt. Door enig deel van de site te bezoeken of te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Servicevoorwaarden. Als u niet akkoord gaat met alle voorwaarden van deze overeenkomst, dan mag u de website niet bezoeken en geen gebruik maken van de diensten. Als deze Servicevoorwaarden worden beschouwd als een aanbod, is de aanvaarding uitdrukkelijk beperkt tot deze Servicevoorwaarden.

Alle nieuwe functies of tools die aan de huidige winkel worden toegevoegd, vallen ook onder de Servicevoorwaarden. Je kunt de meest recente versie van de Servicevoorwaarden op elk gewenst moment bekijken op deze pagina. We behouden ons het recht voor om elk deel van deze Servicevoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en/of wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om deze pagina regelmatig te controleren op wijzigingen. Als je de website blijft gebruiken of bezoeken nadat er wijzigingen zijn gepubliceerd, betekent dit dat je deze wijzigingen accepteert.

Onze winkel wordt gehost op Shopify Inc. Zij voorzien ons van het online e-commerce platform waarmee we onze producten en diensten aan jou kunnen verkopen.


SECTIE 1 - ONLINE STORE VOORWAARDEN
Door akkoord te gaan met deze Servicevoorwaarden, verklaart u dat u ten minste meerderjarig bent in de staat of provincie waar u woont, of dat u meerderjarig bent in de staat of provincie waar u woont en dat u ons toestemming hebt gegeven om minderjarige familieleden van u gebruik te laten maken van deze site.
U mag onze producten niet gebruiken voor illegale of ongeoorloofde doeleinden en u mag bij het gebruik van de dienst geen wetten in uw rechtsgebied overtreden (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, wetten op het auteursrecht).
U mag geen wormen of virussen of andere code van destructieve aard overbrengen.
Een schending of overtreding van een van de Voorwaarden zal resulteren in een onmiddellijke beëindiging van uw Diensten. 


SECTIE 2 - ALGEMENE VOORWAARDEN
Wij behouden ons het recht voor om op elk moment en om welke reden dan ook de dienst aan iedereen te weigeren.
U begrijpt dat uw inhoud (met uitzondering van creditcardinformatie) ongecodeerd kan worden overgedragen en gepaard kan gaan met (a) overdracht via verschillende netwerken; en (b) wijzigingen om te voldoen aan en aan te passen aan de technische vereisten van verbindende netwerken of apparaten. Creditcardinformatie wordt altijd gecodeerd tijdens de overdracht via netwerken.
U gaat ermee akkoord geen enkel deel van de dienst, het gebruik van de dienst of de toegang tot de dienst of enig contact op de website via welke de dienst wordt verleend, te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, doorverkopen of exploiteren zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ons.
De in deze overeenkomst gebruikte kopjes zijn alleen voor het gemak opgenomen en zullen deze voorwaarden niet beperken of anderszins beïnvloeden.


SECTIE 3 - Nauwkeurigheid, volledigheid en actualiteit van de informatie
Wij zijn niet verantwoordelijk indien de op deze site ter beschikking gestelde informatie niet nauwkeurig, volledig of actueel is. Het materiaal op deze site is uitsluitend bedoeld voor algemene informatie en mag niet worden gebruikt als enige basis voor het nemen van beslissingen zonder primaire, nauwkeurigere, volledigere of actuelere informatiebronnen te raadplegen. Het vertrouwen op het materiaal op deze site is op eigen risico.
Deze site kan bepaalde historische informatie bevatten. Historische informatie is noodzakelijkerwijs niet actueel en wordt uitsluitend ter referentie verstrekt. Wij behouden ons het recht voor de inhoud van deze site te allen tijde te wijzigen, maar wij zijn niet verplicht de informatie op onze site bij te werken. U gaat ermee akkoord dat het uw verantwoordelijkheid is om wijzigingen op onze site te controleren.


SECTIE 4 - WIJZIGINGEN VAN DE DIENST EN PRIJZEN
De prijzen voor onze producten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
Wij behouden ons het recht voor om op elk moment de Dienst (of een deel of inhoud daarvan) zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of stop te zetten.
Wij zijn niet aansprakelijk jegens u of jegens derden voor enige wijziging, prijswijziging, opschorting of stopzetting van de Dienst.


AFDELING 5 - PRODUCTEN OF DIENSTEN (indien van toepassing)
Bepaalde producten of diensten kunnen uitsluitend online beschikbaar zijn via de website. Deze producten of diensten hebben mogelijk beperkte hoeveelheden en kunnen alleen worden geretourneerd of geruild volgens ons Retourbeleid.
Wij hebben er alles aan gedaan om de kleuren en afbeeldingen van onze producten die in de winkel verschijnen zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. Wij kunnen niet garanderen dat de weergave van een kleur op uw computermonitor nauwkeurig is.
Wij behouden ons het recht voor, maar zijn niet verplicht, om de verkoop van onze producten of diensten aan een persoon, geografische regio of jurisdictie te beperken. Wij kunnen dit recht per geval uitoefenen. Wij behouden ons het recht voor om de hoeveelheden van producten of diensten die wij aanbieden te beperken. Alle beschrijvingen van producten of productprijzen kunnen te allen tijde zonder kennisgeving worden gewijzigd, uitsluitend ter beoordeling van ons. Wij behouden ons het recht voor elk product op elk moment stop te zetten. Elk aanbod voor een product of dienst op deze site is ongeldig waar dit verboden is.
Wij garanderen niet dat de kwaliteit van door u gekochte of verkregen producten, diensten, informatie of ander materiaal aan uw verwachtingen voldoet, of dat eventuele fouten in de Dienst worden gecorrigeerd.


AFDELING 6 - Nauwkeurigheid van facturering en accountgegevens
Wij behouden ons het recht voor om elke bestelling die u bij ons plaatst te weigeren. Wij kunnen naar eigen goeddunken de gekochte hoeveelheden per persoon, per huishouden of per bestelling beperken of annuleren. Deze beperkingen kunnen gelden voor bestellingen die zijn geplaatst door of onder dezelfde klantenrekening, dezelfde creditcard, en/of bestellingen die hetzelfde factuur- en/of verzendadres gebruiken. In het geval dat wij een bestelling wijzigen of annuleren, kunnen wij proberen u hiervan op de hoogte te stellen door contact op te nemen met het e-mailadres en/of factuuradres/telefoonnummer dat bij de bestelling is opgegeven. Wij behouden ons het recht voor om bestellingen die, naar ons eigen oordeel, lijken te zijn geplaatst door dealers, wederverkopers of distributeurs te beperken of te verbieden.

U gaat ermee akkoord actuele, volledige en nauwkeurige aankoop- en accountgegevens te verstrekken voor alle aankopen die u in onze winkel doet. U gaat ermee akkoord uw account en andere informatie, waaronder uw e-mailadres en creditcardnummers en vervaldata, onmiddellijk bij te werken, zodat wij uw transacties kunnen voltooien en indien nodig contact met u kunnen opnemen.

Bekijk voor meer details ons Retourbeleid.


SECTIE 7 - OPTIONELE TOOLS
Wij kunnen u toegang verlenen tot tools van derden waarover wij geen controle uitoefenen, noch enige zeggenschap of inbreng hebben.
U erkent en gaat ermee akkoord dat wij toegang tot dergelijke tools bieden "zoals ze zijn" en "zoals ze beschikbaar zijn" zonder enige garantie, verklaring of voorwaarden van welke aard dan ook en zonder enige goedkeuring. Wij hebben geen enkele aansprakelijkheid die voortvloeit uit of verband houdt met uw gebruik van optionele hulpmiddelen van derden.
Elk gebruik door u van optionele tools aangeboden via de site is volledig op uw eigen risico en discretie en u moet ervoor zorgen dat u bekend bent met en instemt met de voorwaarden waarop tools worden geleverd door de relevante leverancier(s) van derden.
Wij kunnen in de toekomst ook nieuwe diensten en/of functies via de website aanbieden (waaronder de introductie van nieuwe tools en hulpmiddelen). Dergelijke nieuwe functies en/of diensten zijn ook onderworpen aan deze Servicevoorwaarden.


SECTIE 8 - LINKS VAN DERDEN
Bepaalde inhoud, producten en diensten die beschikbaar zijn via onze Dienst kunnen materiaal van derden bevatten.
Links van derden op deze site kunnen u leiden naar websites van derden die niet aan ons gelieerd zijn. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het onderzoeken of beoordelen van de inhoud of nauwkeurigheid en wij geven geen garantie en zijn niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor materialen of websites van derden, of voor andere materialen, producten of diensten van derden.
Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade of schade in verband met de aankoop of het gebruik van goederen, diensten, middelen, inhoud of enige andere transacties in verband met websites van derden. Bekijk zorgvuldig het beleid en de praktijken van de derde partij en zorg ervoor dat u deze begrijpt voordat u een transactie aangaat. Klachten, claims, zorgen of vragen over producten van derden moeten worden gericht aan de derde partij.


AFDELING 9 - GEBRUIKERSOPMERKINGEN, FEEDBACK EN ANDERE SUBMISSIES
Indien u, op ons verzoek, bepaalde specifieke inzendingen stuurt (bijvoorbeeld inzendingen voor prijsvragen) of zonder een verzoek van ons creatieve ideeën, suggesties, voorstellen, plannen of andere materialen stuurt, hetzij online, per e-mail, per post of anderszins (gezamenlijk "opmerkingen"), gaat u ermee akkoord dat wij te allen tijde, zonder beperking, de opmerkingen die u ons stuurt, kunnen bewerken, kopiëren, publiceren, verspreiden, vertalen en anderszins gebruiken in welk medium dan ook. Wij zijn en zijn niet verplicht (1) opmerkingen vertrouwelijk te houden; (2) een vergoeding te betalen voor opmerkingen; of (3) te reageren op opmerkingen.
Wij kunnen, maar zijn niet verplicht, inhoud te controleren, bewerken of verwijderen waarvan wij naar eigen goeddunken bepalen dat deze onwettig, beledigend, bedreigend, lasterlijk, pornografisch, obsceen of anderszins verwerpelijk is of inbreuk maakt op de intellectuele eigendom van een partij of deze Servicevoorwaarden.
U stemt ermee in dat uw opmerkingen geen enkel recht van derden schenden, met inbegrip van auteursrecht, handelsmerk, privacy, persoonlijkheid of andere persoonlijke of eigendomsrechten. U stemt er verder mee in dat uw opmerkingen geen lasterlijk of anderszins onwettig, beledigend of obsceen materiaal zullen bevatten, of een computervirus of andere malware die op enigerlei wijze de werking van de Dienst of een gerelateerde website zou kunnen beïnvloeden. U mag geen vals e-mail adres gebruiken, u niet voordoen als iemand anders dan uzelf, of ons of derden anderszins misleiden wat betreft de oorsprong van uw commentaar. U bent als enige verantwoordelijk voor alle opmerkingen die u maakt en de nauwkeurigheid ervan. Wij nemen geen verantwoordelijkheid en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor door u of door derden geplaatste commentaren.


AFDELING 10 - PERSOONLIJKE INFORMATIE
Uw verstrekking van persoonsgegevens via de winkel valt onder ons Privacybeleid. Om ons Privacybeleid te bekijken.


AFDELING 11 - FOUTEN, INACCURACIES EN OMISSIES
Af en toe kan er informatie op onze site of in de Dienst staan die typografische fouten, onnauwkeurigheden of omissies bevat die betrekking kunnen hebben op productbeschrijvingen, prijzen, promoties, aanbiedingen, verzendkosten van producten, transittijden en beschikbaarheid. Wij behouden ons het recht voor om eventuele fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen te corrigeren en om informatie te wijzigen of bij te werken of bestellingen te annuleren indien informatie in de Dienst of op een verwante website onjuist is op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving (ook nadat u uw bestelling hebt ingediend).
Wij nemen geen verplichting op ons om informatie in de Dienst of op een verwante website bij te werken, te wijzigen of te verduidelijken, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, prijsinformatie, behalve indien wettelijk vereist. Geen enkele aangegeven update- of vernieuwingsdatum die in de Dienst of op een verwante website wordt toegepast, moet worden opgevat als een aanwijzing dat alle informatie in de Dienst of op een verwante website is gewijzigd of bijgewerkt.


SECTIE 12 - VERBODEN GEBRUIK
Naast andere verboden zoals uiteengezet in de Servicevoorwaarden, is het u verboden de site of de inhoud ervan te gebruiken: (a) voor enig onwettig doel; (b) om anderen te verzoeken onwettige handelingen te verrichten of daaraan deel te nemen; (c) om internationale, federale, provinciale of staatsverordeningen, regels, wetten of plaatselijke verordeningen te schenden; (d) om inbreuk te maken op of inbreuk te maken op onze intellectuele eigendomsrechten of de intellectuele eigendomsrechten van anderen; (e) lastigvallen, misbruiken, beledigen, schaden, belasteren, belasteren, kleineren, intimideren of discrimineren op basis van geslacht, seksuele geaardheid, religie, etniciteit, ras, leeftijd, nationale herkomst of handicap; (f) valse of misleidende informatie verstrekken; (g) virussen of enig ander type kwaadaardige code te uploaden of over te brengen die de functionaliteit of werking van de Dienst of van een verwante website, andere websites of het internet zal of kan beïnvloeden; (h) persoonlijke informatie van anderen te verzamelen of te traceren; (i) voor spam, phish, pharm, pretext, spider, crawl of scrape; (j) voor obscene of immorele doeleinden; of (k) om de beveiligingsfuncties van de Dienst of een verwante website, andere websites of het internet te verstoren of te omzeilen. Wij behouden ons het recht voor uw gebruik van de Dienst of een verwante website te beëindigen wegens schending van een van de verboden gebruiksvormen.


AFDELING 13 - AFWIJZING VAN GARANTIES; BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID
Wij garanderen niet dat uw gebruik van onze service ononderbroken, tijdig, veilig of vrij van fouten zal zijn.
We garanderen niet dat de resultaten die kunnen worden verkregen uit het gebruik van de service nauwkeurig of betrouwbaar zijn.
U stemt ermee in dat wij van tijd tot tijd de service voor onbepaalde tijd kunnen verwijderen of de service op elk gewenst moment kunnen annuleren, zonder u daarvan op de hoogte te stellen.
U stemt er uitdrukkelijk mee in dat uw gebruik van, of het niet kunnen gebruiken van, de service op uw eigen risico is. De service en alle producten en services die via de service aan u worden geleverd, worden (tenzij uitdrukkelijk door ons vermeld) geleverd 'zoals deze is' en 'zoals beschikbaar' voor uw gebruik, zonder enige vertegenwoordiging, garanties of voorwaarden van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, met inbegrip van alle impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, verhandelbare kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, duurzaamheid, titel en niet-inbreuk.
In geen geval zal Prime EVA, onze directeuren, functionarissen, werknemers, filialen, agenten, aannemers, stagiaires, leveranciers, dienstverleners of licentiegevers aansprakelijk zijn voor enig letsel, verlies, claim, of enige directe, indirecte, incidentele, punitieve, speciale of gevolgschade van welke aard dan ook, inclusief, maar niet beperkt tot winstderving, inkomstenderving, gemiste besparingen, verlies van gegevens, vervangingskosten, of enige soortgelijke schade, hetzij op basis van contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), strikte aansprakelijkheid of anderszins, voortvloeiend uit uw gebruik van de service of enig product verkregen met behulp van de service, of voor enige andere claim gerelateerd op enigerlei wijze aan uw gebruik van de service of enig product, inclusief, maar niet beperkt tot, eventuele fouten of weglatingen in de inhoud, of enig verlies of schade van welke aard dan ook als gevolg van het gebruik van de service of enige inhoud (of product) geplaatst, verzonden, of anderszins beschikbaar gesteld via de service, zelfs als u op de hoogte bent gesteld van de mogelijkheid ervan. Omdat sommige staten of rechtsgebieden de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade niet toestaan, zal in dergelijke staten of rechtsgebieden onze aansprakelijkheid beperkt zijn tot de maximale wettelijk toegestane omvang.


AFDELING 14 - INDEMNIFICATIE
U gaat ermee akkoord Prime EVA en onze moedermaatschappijen, dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, partners, functionarissen, directeuren, agenten, aannemers, licentiegevers, dienstverleners, onderaannemers, leveranciers, stagiaires en werknemers schadeloos te stellen, te verdedigen en te vrijwaren van elke claim of eis, inclusief redelijke advocaatkosten, die door een derde partij wordt ingediend als gevolg van of voortvloeiend uit uw schending van deze Servicevoorwaarden of de documenten die hierin zijn opgenomen door middel van verwijzing, of uw schending van een wet of de rechten van een derde partij.

 

SECTIE 15 - ONWETTIGHEID
In het geval dat een bepaling van deze Servicevoorwaarden onwettig, nietig of niet-afdwingbaar wordt geacht, zal een dergelijke bepaling niettemin uitvoerbaar zijn voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, en zal het niet-afdwingbare gedeelte geacht worden te zijn afgescheiden van deze Servicevoorwaarden, waarbij een dergelijke vaststelling de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen onverlet laat.


AFDELING 16 - BEËINDIGING
De verplichtingen en aansprakelijkheden van de partijen die vóór de beëindigingsdatum zijn aangegaan, blijven voor alle doeleinden na de beëindiging van deze overeenkomst bestaan.
Deze Servicevoorwaarden zijn van kracht tenzij en totdat ze door u of ons worden beëindigd. U kunt deze Gebruiksvoorwaarden te allen tijde beëindigen door ons te laten weten dat u niet langer gebruik wenst te maken van onze Diensten, of wanneer u het gebruik van onze site staakt.
Indien u naar ons eigen oordeel niet voldoet, of wij vermoeden dat u niet hebt voldaan aan enige voorwaarde of bepaling van deze Servicevoorwaarden, kunnen wij deze overeenkomst ook op elk moment zonder kennisgeving beëindigen en blijft u aansprakelijk voor alle verschuldigde bedragen tot en met de datum van beëindiging; en/of dienovereenkomstig kunnen wij u de toegang tot onze Diensten (of een deel daarvan) ontzeggen.


SECTIE 17 - ALGEMENE OVEREENKOMST
Het niet uitoefenen of afdwingen door ons van enig recht of bepaling van deze Servicevoorwaarden vormt geen verklaring van afstand van dat recht of die bepaling.
Deze Servicevoorwaarden en enig beleid of operationele regels door ons geplaatst op deze site of met betrekking tot de Dienst vormen de volledige overeenkomst en afspraak tussen u en ons en zijn van toepassing op uw gebruik van de Dienst en vervangen alle eerdere of gelijktijdige overeenkomsten, mededelingen en voorstellen, mondeling of schriftelijk, tussen u en ons (inclusief, maar niet beperkt tot, eerdere versies van de Servicevoorwaarden).
Onduidelijkheden in de interpretatie van deze Servicevoorwaarden zullen niet in het nadeel van de opstellende partij worden uitgelegd.


AFDELING 18 - TOEPASSELIJK RECHT
Deze Servicevoorwaarden en alle afzonderlijke overeenkomsten waarbij wij u Diensten verlenen, worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Polen.


SECTIE 19 - WIJZIGINGEN IN DE DIENSTVOORWAARDEN
U kunt de meest recente versie van de Servicevoorwaarden op elk moment bekijken op deze pagina.
Wij behouden ons het recht voor, naar eigen goeddunken, elk deel van deze Servicevoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om onze website regelmatig op wijzigingen te controleren. Uw voortgezet gebruik van of toegang tot onze website of de Dienst na het plaatsen van wijzigingen in deze Gebruiksvoorwaarden houdt aanvaarding van deze wijzigingen in.


AFDELING 20 - KENNISGEVING EN PROCEDURE VOOR HET INDIENEN VAN KLACHTEN VAN SCHENDING OP HET COPYRIGHT
Indien u van mening bent dat uw werk gekopieerd is op een manier die een schending van het auteursrecht inhoudt, gelieve dan Evaline, op het volgende adres, de schriftelijke informatie te verstrekken die hieronder gespecificeerd wordt. Houd er rekening mee dat deze procedure exclusief is om WeatherTech ervan op de hoogte te stellen dat uw auteursrechtelijk beschermd materiaal is geschonden.

Een elektronische of fysieke handtekening van de persoon die gemachtigd is om namens de eigenaar van het auteursrecht op te treden;
Een beschrijving van het auteursrechtelijk beschermde werk waarvan u beweert dat het geschonden is;
Een beschrijving van waar het materiaal waarvan u beweert dat het geschonden is zich op de Site bevindt;
Uw adres, telefoonnummer en e-mail;
Een verklaring van u dat u te goeder trouw van mening bent dat het betwiste gebruik niet is toegestaan door de eigenaar van het auteursrecht, zijn agent of de wet;
Een verklaring van u, op straffe van meineed, dat de bovenstaande informatie in uw kennisgeving juist is en dat u de eigenaar van het auteursrecht bent of bevoegd bent om namens de eigenaar van het auteursrecht op te treden.
Stuur alle kennisgevingen naar het volgende adres:

Evaline Sp. z o. o.
ul. Zamknięta 10/1.6
30-554 KRAKOW, Polen

+48732106717

SECTIE 21 - KLACHTEN

 1. Klachten kunnen worden ingediend op basis van de garantie, indien deze is toegekend.
 2. Indien op de goederen een garantie van toepassing is, heeft de Klant het recht om over de goederen te klagen door gebruik te maken van de rechten uit hoofde van de garantie, door een klacht in te dienen via de Evaline. In het geval dat de rechten van de consument uit hoofde van de garantie worden uitgeoefend, wordt de termijn voor de uitoefening van de garantierechten opgeschort vanaf de datum van kennisgeving van het gebrek aan de Evaline. De termijn blijft lopen vanaf de datum van de weigering van de garantiegever om zijn verplichtingen uit hoofde van de garantie na te komen of het onwerkzame verstrijken daarvan.
 3. De uitoefening van rechten uit hoofde van de garantie geschiedt onafhankelijk van eventuele rechten uit hoofde van de garantie. De uitoefening van rechten onder de garantie heeft geen invloed op de aansprakelijkheid van Evaline onder de garantie.
 4. Garantieclaims kunnen per e-mail worden ingediend bij: support@evalinegroup.com
 5. Het verdient aanbeveling om in de inhoud van de ingediende garantieklacht het volgende op te nemen:
  1. contactgegevens en ordernummer van de consument, die dienen om de klacht te beantwoorden en de correspondentie daarover te voeren,
  2. beschrijving van het probleem en identificatiegegevens van de consument.
 6. Indien de garantieklacht betrekking heeft op de goederen, is de consument, teneinde de klacht door de verkoper in behandeling te laten nemen, verplicht de geclaimde goederen op kosten van Evaline aan het adres van Evaline te leveren of op te sturen.
 7. Evaline erkent klachten wegens:
  1. garantie, binnen 30 dagen na de datum van kennisgeving,
  2. garantie, indien van toepassing, binnen de in de garantievoorwaarden vermelde termijn.
 8. Nadat de garantieclaim door de Klant is ingediend, zal Evaline de Klant binnen 30 kalenderdagen na de datum van indiening informeren over de afhandeling van een garantieclaim.
 9. Evaline informeert de Consument per e-mail over de wijze van afhandeling van de onder garantie ontvangen klacht.
 10. In het geval dat de garantieklacht betrekking heeft op de goederen, die na erkenning van de klacht aan de consument worden verzonden, zal Evaline de goederen aan het adres van de consument leveren of verzenden.
 11. Terugbetaling van gelden in verband met een garantieklacht vindt plaats via de oorspronkelijke betalingsmethode die de consument bij aankoop heeft gebruikt.
 12. De toepassing van het garantierecht is uitgesloten voor Klanten die geen Consument zijn.

 

AFDELING 22 - BUITENGERECHTELIJKE BEHANDELING VAN KLACHTEN EN ONDERZOEK VAN VORDERINGEN

 1. De consument heeft de mogelijkheid gebruik te maken van de volgende buitengerechtelijke middelen om klachten te behandelen en vorderingen in te dienen:
  1. het indienen van een verzoek tot beslechting van een uit een gesloten koopovereenkomst voortvloeiend geschil bij een bij de handelsinspectie werkzame permanente minnelijke schikking voor de consument, waarvan het adres, gelet op de bevoegdheid ervan, kan worden vastgesteld via de website van de dienst Mededinging en consumentenbescherming, die wordt bijgehouden op de URL https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596,
  2. het indienen van een verzoek tot het opstarten van een bemiddelingsprocedure voor de minnelijke schikking van een geschil tussen de consument en de verkoper bij de provinciale inspecteur van de Handelsinspectie, waarvan het adres, gelet op zijn bevoegdheid, kan worden vastgesteld via de website van de dienst voor mededinging en consumentenbescherming, die wordt bijgehouden op het adres https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595,
  3. gebruikmaking van de bijstand van een districts- of gemeentelijke ombudsman voor de consument of van een maatschappelijke organisatie die tot taak heeft de consument te beschermen,
  4. een klacht indienen via het online ODR-platform van de EU, beschikbaar op URL http://ec.europa.eu/consumers/odr/, overeenkomstig Verordening (EU) nr. 524/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 21 mei 2013 betreffende het onlinesysteem voor beslechting van consumentengeschillen en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2006/2004 en Richtlijn 2009/22/EG.
 2. Gedetailleerde informatie over de procedure voor de buitengerechtelijke behandeling van klachten en vorderingen en de regels voor toegang tot deze procedures zijn te vinden in de kantoren en op de websites van de in punt 1 genoemde entiteiten.
 3. De lijst van entiteiten en instellingen die taken uitvoeren in verband met de buitengerechtelijke beslechting van consumentengeschillen en gedetailleerde informatie over dit onderwerp zijn te vinden op de website van het Bureau voor Mededinging en Consumentenbescherming, beschikbaar op URL https://www.uokik.gov.pl

 

AFDELING 23 - HERROEPING VAN HET CONTRACT

 1. De bepalingen van dit artikel betreffende het herroepingsrecht voor consumenten zijn van toepassing op een individuele natuurlijke persoon die een overeenkomst sluit die rechtstreeks verband houdt met zijn beroepsactiviteit, wanneer uit de inhoud van de overeenkomst blijkt dat deze niet het professionele karakter heeft van een persoon, dat met name voortvloeit uit het voorwerp van zijn beroepsactiviteit, dat op basis van de bepalingen van het centrale register en de informatie over de economische activiteit beschikbaar is gesteld.
 2. De consument kan, zonder opgave van redenen, de overeenkomst binnen 30 dagen herroepen, met inbegrip van de Koopovereenkomst, met inachtneming van de normen die zijn vermeld in de inhoud van de instructie voor herroeping van de overeenkomst, die bij het Reglement is gevoegd.
 3. Het recht om de overeenkomst te herroepen wordt de consument niet verleend, onder meer met betrekking tot de overeenkomst betreffende de verkoop van niet-gefabriceerde goederen die volgens de specificaties van de consument zijn vervaardigd of die dienen om aan zijn individuele behoeften te voldoen.
 4. In andere gevallen kan de consument de overeenkomst herroepen door een verklaring van herroeping aan de verkoper te doen toekomen. De verklaring kan worden opgesteld op het formulier waarvan het model bij het Reglement is gevoegd.
 5. Onmiddellijk, maar uiterlijk binnen 30 dagen na de datum waarop de consument de overeenkomst heeft herroepen, is hij verplicht de goederen terug te zenden aan de Verkoper of deze te overhandigen aan een door de Verkoper gemachtigde persoon. Om aan de termijn te voldoen is het voldoende om de goederen voor het verstrijken van de termijn terug te sturen. Deze bepaling is niet van toepassing indien de Verkoper heeft aangeboden de Goederen zelf af te halen.
 6. De consument is aansprakelijk voor elke waardevermindering van de goederen die voortvloeit uit het gebruik ervan en die verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.
 7. In geval van herroeping van de overeenkomst wordt deze geacht niet te zijn gesloten. Indien de consument een verklaring van herroeping van de overeenkomst heeft afgelegd voordat de verkoper zijn aanbod heeft aanvaard, is het aanbod niet langer bindend.

 

AFDELING 24 - SLOTBEPALINGEN

 1. De betekenis van termen met een hoofdletter is zoals uitgelegd in het deel waarin de in het Reglement gebruikte definities worden beschreven.
 2. De verkoper is niet verantwoordelijk voor:
  1. onderbrekingen in de goede werking van de Winkel en slechte levering van Diensten, veroorzaakt door overmacht, met betrekking tot Klanten die geen Consument zijn,
  2. onderbrekingen in de goede werking van de Winkel en slechte uitvoering van Diensten aan niet-consumentenklanten, veroorzaakt door technische operaties of een oorzaak die te wijten is aan de entiteiten via welke de Verkoper Diensten levert,
  3. voordelen die klanten die geen consument zijn, mislopen.
 3. Bij gebreke van de mogelijkheid van minnelijke schikking van een geschil tussen de Verkoper en een Klant die geen Consument is of een Consument die niet op het grondgebied van de Republiek Polen woont in de omstandigheden waarin een dergelijke mogelijkheid door de bepalingen van haar nationale wetgeving wordt toegestaan, wordt een voor de beslechting van het geschil bevoegde rechter ingesteld voor de maatschappelijke zetel van de Verkoper.
 4. Met betrekking tot Klanten die geen Consumenten zijn of met betrekking tot Consumenten die niet op het grondgebied van de Republiek Polen wonen, is, indien de bepalingen van hun nationale recht een dergelijke mogelijkheid bieden, het recht van de Republiek Polen van toepassing als het toepasselijke recht voor de uitvoering van de met de Verkoper gesloten overeenkomst en de beslechting van geschillen in verband daarmee.
 5. De bepalingen van de Voorwaarden zijn niet bedoeld om de rechten van de Klant, die een Consument is volgens de bepalingen van het plaatselijke gemeenrecht, uit te sluiten of te beperken.
 6. Met betrekking tot met de verkoper gesloten overeenkomsten gelden, in geval van onverenigbaarheid van de verordeningen met de bepalingen van het gemene recht van het land van de consument, deze bepalingen.
 7. Indien bepalingen van de Voorwaarden ongeldig of onwerkzaam blijken te zijn, laat deze omstandigheid de geldigheid en werkzaamheid van de overige bepalingen van de Voorwaarden onverlet. In plaats van de ongeldige of onwerkzame bepalingen geldt de norm die overeenstemt met wat de partijen zijn overeengekomen of wat zij zouden zijn overeengekomen indien zij een dergelijke bepaling in de Voorwaarden hadden opgenomen.AFDELING 25 - IN HET REGLEMENT GEBRUIKTE DEFINITIES

Werkdagen zijn weekdagen van maandag tot vrijdag, met uitzondering van feestdagen.
Levering is het proces van het afleveren van de Goederen op de door de Klant aangewezen bestemming, uitgevoerd door een Vervoerder.
De Klant is een natuurlijke persoon, op voorwaarde dat hij of zij volledige rechtsbevoegdheid heeft, of beperkte rechtsbevoegdheid in gevallen geregeld door algemeen toepasselijk recht of op voorwaarde dat hij of zij de toestemming heeft van een wettelijke vertegenwoordiger, evenals een rechtspersoon of een organisatorische eenheid zonder rechtspersoonlijkheid, waarvoor algemeen toepasselijk recht rechtsbevoegdheid verleent, die een overeenkomst sluit met de Verkoper voor de levering van Diensten.
Klantenrekening is een paneel waarmee de bestellingen van de Klant via de Winkel kunnen worden beheerd, mits registratie en aanmelding. Een Consument is een Klant die een natuurlijke persoon is en een overeenkomst aangaat voor een doel dat niet rechtstreeks verband houdt met zijn zakelijke of professionele activiteit.
Winkelwagen is een functionaliteit van de Winkel waarmee de Klant bestellingen van Goederen kan afhandelen.
Een Vervoerder is een entiteit die in samenwerking met de Verkoper de levering van Goederen verzorgt.
Reglement is deze contractuele bepaling die betrekking heeft op de levering van Diensten langs elektronische weg door de Verkoper aan Klanten, via de Winkel.
Winkel is een online winkel, geëxploiteerd door de Verkoper.
Verkoper is Evaline met haar geregistreerd adres in Warschau (02-306) op ul. Zamknieta 10/1.6, 30-554, Krakau, Polen ingeschreven in het Ondernemersregister van de Nationale Rechtbank onder KRS nummer: 0000925734, NIP: 6793224707 en REGON: 520133721, die de dienstverlener, beheerder en eigenaar van de Winkel is. De Verkoper kan gecontacteerd worden via het e-mailadres: info@evalinegroup.com
Verkoop is een dienst van verkoop van Goederen, geleverd door de Verkoper aan de Klant, met als voorwerp de verplichting van de Verkoper om de eigendom van de Goederen over te dragen aan de Klant en hun vrijgave, en de verplichting van de Klant om de Goederen te nemen en de Verkoper de aangewezen prijs te betalen. Goederen is een zaak die in de ruimte van de Winkel door de Verkoper te koop wordt aangeboden.
Dienst is een dienst geleverd door de Verkoper aan de Klant, op basis van een overeenkomst gesloten tussen de partijen via de Winkel. De sluiting van de overeenkomst vindt plaats in het kader van een georganiseerd systeem van contractsluiting op afstand, zonder gelijktijdige fysieke aanwezigheid van de partijen.

 

SECTIE 26 - CONTACT INFORMATION
Vragen over de Servicevoorwaarden dienen aan ons te worden gericht via support@EvalineGroup.com.

Juridische naam: Evaline Sp. z o. o.
Telefoonnummer: +48732106717
Email: support@evalinegroup.com
Fysiek adres: Evaline, ul. Zamknięta 10/1.6, 30-554 KRAKOW, Polen
BTW-nummer: PL6793224707
KRS: 0000925734
NIP: 6793224707
REGON: 520133721


AFDELING 27 - INFORMATIE OVER DE UITOEFENING VAN HET RECHT

OPDRACHT

INSTRUCTIES INZAKE HET TERUGBREKEN VAN HET CONTRACT
De bepalingen in deze instructies inzake het herroepingsrecht door consumenten zijn van toepassing op een natuurlijke persoon die een contract aangaat dat rechtstreeks verband houdt met zijn bedrijfsactiviteit, wanneer uit de inhoud van het contract duidelijk blijkt dat het voor die persoon geen professioneel karakter heeft, dat met name voortvloeit uit het voorwerp van zijn bedrijfsactiviteit, beschikbaar gesteld op basis van de bepalingen in het Centraal Register en Informatie over Bedrijfsactiviteiten
.
Als consument hebt u het recht om de overeenkomst die u in onze winkel hebt gesloten binnen 30 dagen zonder opgave van redenen te herroepen, onder voorbehoud van de gevallen die worden vermeld in het gedeelte "uitsluiting van het herroepingsrecht". De herroepingstermijn verstrijkt 30 dagen na de datum:

 1. waarbij u de zaak in bezit heeft genomen of waarbij een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de zaak in bezit heeft genomen - in het geval van een overeenkomst die u verplicht de eigendom van de zaak over te dragen (bijvoorbeeld een koopovereenkomst, een overeenkomst tot levering of een overeenkomst tot aanneming van werk die een roerende zaak is),
 2. sluiting van het contract - in het geval van opdrachten voor diensten.

Om aan de herroepingstermijn te voldoen, is het voldoende dat u ons vóór het verstrijken van de herroepingstermijn informatie stuurt over de uitoefening van uw herroepingsrecht.
Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons informeren: Evaline Sp Zoo, ul. Zamknieta 10/1.6, 30-554, Krakau, Polen, e-mail: support@evalinegroup.com, op de hoogte stellen van uw beslissing om deze overeenkomst te herroepen door middel van een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld een brief die per post of e-mail wordt verstuurd).
Wanneer u de overeenkomst herroept, kunt u gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping, maar dit is niet verplicht. Het modelformulier is bijgevoegd bij de voorwaarden voor de levering van elektronische diensten in de Winkel.

CONSEQUENTIES VAN TERUGTREKKING
In het geval van terugtrekking uit dit contract zullen wij u alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, met inbegrip van de leveringskosten van de artikelen (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit uw keuze voor een andere leveringsmethode dan de door ons aangeboden goedkoopste gewone leveringsmethode), onmiddellijk en in ieder geval niet later dan 30 dagen na de dag waarop wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing om gebruik te maken van uw recht om uit dit contract terug te treden, terugbetalen.
Wij zullen uw betaling terugbetalen met hetzelfde betaalmiddel dat u bij de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij u uitdrukkelijk anderszins hebt ingestemd; in elk geval zijn er voor u geen kosten verbonden aan de terugbetaling. We kunnen de terugbetaling inhouden totdat we het artikel hebben ontvangen of totdat u ons een bewijs van teruggave hebt verstrekt, afhankelijk van wat zich het eerst voordoet.
Als u een artikel hebt ontvangen in verband met het contract, stuur het dan terug of overhandig het artikel aan ons op het adres Evaline Sp Zoo, ul. Zamknieta 10/1.6, 30-554, Krakau, Polen, onmiddellijk en in ieder geval niet later dan 30 dagen na de dag waarop u ons hebt geïnformeerd over uw herroeping van dit contract. De termijn is in acht genomen als u het artikel terugstuurt voordat de termijn van 30 dagen is verstreken.
Houd er rekening mee dat u de directe kosten voor het terugsturen van het artikel moet betalen. Het bedrag van deze kosten wordt geschat op maximaal ongeveer 25,00 PLN.
U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van het artikel als gevolg van het gebruik van het artikel anders dan nodig was om de aard, de kenmerken en de werking van het artikel vast te stellen.

UITSLUITING VAN HET VERTROUWINGSRECHT
Het recht van herroeping van een buiten verkoopruimten of op afstand gesloten overeenkomst is niet van toepassing op consumenten met betrekking tot overeenkomsten waarbij het voorwerp van de prestatie een niet-gefabriceerd artikel is dat volgens specificaties van de consument is vervaardigd of bestemd is om aan zijn individuele behoeften te voldoen.

MODEL ONTBINDINGSFORMULIER
(Dit formulier moet alleen worden ingevuld en geretourneerd als u het contract wilt herroepen)
Geadresseerde: Evaline Sp Zoo, ul. Zamknieta 10/1.6, 30-554, Krakau, Polen | support@evalinegroup.com.
Ik/Wij(*) informeer(*) hierbij over mijn/onze herroeping van het contract voor de verkoop van de volgende artikelen(*)/levering van de volgende dienst(*):
Datum van contract(*)/aanvaarding(*):
Naam:
Adres:
Opschrift:
(alleen als het formulier op papier wordt verzonden)
Datum:
(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

KLACHTFORMULIER
(Dit formulier kan worden ingevuld en geretourneerd als u een garantieclaim wilt indienen) Geadresseerde: Evaline Sp Zoo, ul. Zamknieta 10/1.6, 30-554, Krakau, Polen
Naam of achternaam van de klant:
Adres van de klant:
Telefoonnummer van de klant:
E-mailadres van de klant (markeren met "X"):
Vermeld als contactgegevens, die zullen worden gebruikt om te reageren op de klacht en de correspondentie in verband daarmee te voeren: ___ postadres:
___ e-mailadres:
De klacht betreft (markeren met "X"):
___ Verkoopovereenkomst van de dag ___ van de goederen:
___ Contract voor het leveren van een andere dienst:
___ Anders:
Datum van vaststelling van de oorzaak van de klacht:
Omschrijving van het probleem:
Reclamatieverzoek (markeren met "X"):

___ Opheffing van een gebrek in goederen of diensten
___ Vervanging van goederen door goederen die vrij zijn van gebreken
___ Verlagingvan de prijs van goederen
___ Terugtrekking
De verkoper informeert dat:
Op goederen kan een fabrieks- of distributeursgarantie van toepassing zijn. In een dergelijk geval heeft de Klant het recht om de goederen te claimen met gebruikmaking van de rechten onder de garantie door een klacht in te dienen bij de garantieverstrekker. Het indienen van een klacht bij de garantieverstrekker kan via de Verkoper of rechtstreeks bij de garantieverstrekker. De klant kan garantierechten voor fysieke defecten aan de goederen onafhankelijk van de rechten onder een garantie uitoefenen.
Handtekening van de indiener: